Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej

1(ang.  Gulf Cooperation Council – GCC), powstała w 1981 roku w Rijadzie a w jej skład wchodzi 6 państw: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Istotą współpracy jest integracja rynku regionalnego, taryf celnych, system ulg podatkowych, wolna wymiana handlowa, wspólny rynek pracy, wspólne inwestycje, koordynacja rozwoju przemysłu, rolnictwa i sieci komunikacyjno – transportowej. Od lat dyskutuje się także nad ustanowieniem wspólnej waluty.
Organizacja ta posiada zinstytucjonalizowane formy współpracy z UE, której celem jest działanie na rzecz tworzenia warunków rozwoju wymiany handlowej oraz wspieranie wzrostu stabilności w regionie Zatoki, stanowiącym strategiczną część świata. Trakaty sojusznicze, handlowe, inwestycje oraz promocja kultury sprawiły, że państwa GCC coraz bardziej dywersyfikują swoją gospodarkę, aby jeszcze bardziej uniezależnić ją od ropy naftowej.
Kraje GCC odgrywają ogromną rolę w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu (MENA). W ciągu ostatnich dziesięcioleci kraje te osiągnęły bezprecedensowy w tym regionie wzrost gospodarczy. Niemal we wszystkich statystykach dotyczących MENA, państwa te przewodzą, wykazując najwyższe w regionie PKB per capita oraz najniższe bezrobocie. W osiągnięciu pozytywnych rezultatów pomogła liberalna polityka wobec innych regionów, przepływów kapitału oraz siły roboczej, jak również działania mające na celu ograniczenie długu zagranicznego oraz wzrost inwestycji w infrastrukturę.

 

 

 

Populacja w krajach Zatoki (*):

2

Źródło: Economist Intelligence Unit, IMF.


(*) Wg EIU: ZEA: 8,4 mln; AS: 29,8 mln, Katar: 2,3 mln; Kuwejt: 4,1 mln; Oman: 3,96; Bahrajn: 1,3 mln.
Wg CIA, Fact Book: ZEA: 5,6 mln: AS: 27,3mln; Katar: 2,1 mln; Kuwejt: 2,7 mln; Oman: 3,2 mln; Bahrajn: 1,3 mln

Wzrost PKB w krajach RWPZ – porównanie roku 2010 z 2014.

3

Źródło: Economist Intelligence Unit, IMF, International Financial Statistics.

PKB na mieszkańca w poszczególnych krajach RWPZ (w USD)

4
Źródło: Economist Intelligence Unit, IMF, International Financial Statistics.

Demografia RWPZ:

5

Źródło: IPSOS STAT