Udział Infinity Media Middle East w wizycie Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego w ZEA oraz Polsko – Emirackich Forach Biznesu, 29-30 maja 2015

W dniach 29-30 maja 2015 roku Infinity Media Middle East wzięła czynny udział w wydarzeniach towarzyszących wizycie polskiej delegacji w ZEA. Delegacji, obejmującej przedstawicieli 40 polskich przedsiębiorstw, przewodził Wicepremier i Minister Gospodarki, Janusz Piechociński, któremu towarzyszył także Wiceminister Gospodarki, Andrzej Dycha.Nasz zespół odwiedził dwa Fora Biznesowe – w Abu Zabi i w Dubaju – nawiązując nowe kontakty zarówno z przedsiębiorcami z Polski, jak i podmiotami lokalnymi.
Tłumaczem ministra Piechocińskiego była Weronika Tomaszewska-Collins (Infinity Media Middle East), która tłumaczyła nie tylko wystąpienia i oficjalne przemówienia ministra, ale także uczestniczyła w rozmowach kuluarowych, oficjalnych spotkaniach oraz posiedzeniu Wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.
Kluczowymi kwestiami poruszanymi w rozmowach był niesamowity potencjał rozwoju współpracy pomiędzy dwoma krajami, który niestety pozostaje niewykorzystany z uwagi na obawy przedsiębiorców oraz niedobory informacyjne po obu stronach. Najistotniejszym hamulcem, co wielokrotnie podkreślił Minister Gospodarki ZEA, Sułtan Saeed Al Mansouri, jest jednak utykający marketing po stronie polskiej, która nie potrafi w odpowiedni sposób zaprezentować swojej bogatej i niezwykle konkurencyjnej oferty.
Infinity Media widzi tutaj ogromne możliwości zarówno dla siebie, jak i dla swoich klientów, których zamierza wspierać w przezwyciężaniu powyższych trudności, zapewniając im odpowiednie przedstawicielstwo w rejonie Zatoki, skrojone na miarę wysokich oczekiwań lokalnego rynku.