Usługi tłumaczeniowe

Infinity Media Midle East oferuje specjalistyczne usługi tłumaczeniowe w parze językowej polski-angielski. Nasza oferta obejmuje tłumaczenie, w tym także tłumaczenie poświadczone, tekstów o charakterze marketingowym, prawnym i ogólnym. Gwarantem jakości świadczonych przez nas usług jest opieka merytoryczna nad działem tłumaczeń sprawowana przez tłumacza przysięgłego. Na terenie ZEA oferujemy tłumaczenia ustne w trakcie spotkań biznesowych, negocjacji, a także asystę językową w trakcie obecności naszych klientów na targach.

W Infinity Media zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotna jest płynna i skuteczna komunikacja. Aby zapewnić bezproblemowy przepływ informacji między Państwem, a Państwa partnerami biznesowymi, oferujemy specjalistyczne usługi tłumaczeniowe w parze językowej polski-angielski.